Aktiva dagar på Bredåkra
På Bredåkra gruppbostad klyver brukarna ved, väver eller bygger friggebodar. Aktiva dagar motverkar mycket bekymmer tror kvinnorna bakom Bredåkra Gruppbostad. Just nu med brukarnas sommarsemester i tankarna.
När Anki Wulkan, Barbro Nyström och Anita Bensrud berättar att brukarna brukar åka på semester varje år, individuellt eller flera tillsammans, då fyller två av brukarna i:
– Bulgarien och Småland, berättar de att de har varit i tidigare somrar.
På Bredåkra bor i nuläget fem brukare, alla i egen lägenhet. Förutom brukarnas egna lägenheter finns personallägenheten, där samlas både boende och personal på helgen för gemensamma middagar.
– Man måste skilja lite på helg och vardag, säger Anki.
Att brukarna bor i egna lägenheter är en del i arbetet att få dem att leva så självständiga liv som möjligt. Alla ska få bestämma över sitt, men samtidigt kan man alltid titta in i personallägenheten och ta en kopp kaffe om man känner sig ensam. På Bredåkra finns personal dygnet runt.

Det var i maj 2002 som Anki, Anita och Barbro började driva Bredåkra tillsammans. Numera driver de även en assistentverksamhet. Innan dess hade de alla arbetat på gruppboendet och även med andra arbetsuppgifter inom vården. Fördelarna med att driva boendet i privat regi tycker de är att beslutsvägarna blivit kortare. Och självklart att flexibiliteten blivit större.
– Är det fint väder kanske vi far ut på skoterutflykt istället för att ha inomhusverksamhet som planerat, säger Barbro.
Annars ser schemat för verksamheten ut som så att två dagar i veckan ägnas åt inomhusverksamhet, ofta kreativa sysslor som vävning, medan måndag, tisdag onsdag betyder utomhusarbete. Vedklyvning och skogsarbete är några av aktiviteterna på agendan.
– En del är ute på sina praktikplatser eller i skolan under dagarna, men vilka aktiviteter brukarna än utför så gäller det att hitta en balans för hur mycket de klarar av. När vi ser efter praktikplatser försöker vi hitta platser utifrån var och ens intressen, säger Anita.

Bredåkra gruppboende ligger lugnt och fridfullt, i en gammal bondby en bit utanför Boden. Byborna har tagit emot gruppboendet med öppna armar, både för dem och för brukarna är den årliga julförsäljningen av saker som brukarna tillverkat något av årets höjdpunkt i byn. Inte bara brukarna utan även personalen trivs bra på Bredåkra, personalomsättningen är låg, något som gagnar alla.
– Det är väldigt bra att vi står för både boende och dagverksamhet, på så sätt kommer personal och brukare i fas med varandra. Har man gjort något ansträngande på dagen är alla lite trötta på kvällen, säger Barbro.

Bredåkra gruppbostad

Bransch:
Handikapp hjälpmedel

Telefon: 070-2997621
Fax: 0921-470000


Email:
anita@home.se

Adress:
Bredåkra gruppbostad
Norra Bredåker 73D
96198 Boden

| 13 SENASTE FÖRETAGEN